Βήμα
Επιλογές Domain
Βήμα
Παραμετροποίηση

Κατηγορίες:

Επιλογή νομίσματος:
Small - Μνήμη PAM : 2 GB
Web Space : 20 GB
CPU Cores : 4
Monthly Bandwidth : 1 TB
Ipv4 : 1


Medium - Μνήμη PAM : 3 GB
Web Space : 35 GB
CPU Cores : 4
Monthly Bandwidth : 1 TB
Ipv4 : 1

Large - Μνήμη PAM : 4 GB
Web Space : 50 GB
CPU Cores : 4
Monthly Bandwidth : 1 TB
Ipv4 : 1

X Large - Μνήμη PAM : 5 GB
Web Space : 75 GB
CPU Cores : 4
Monthly Bandwidth : 2 TB
Ipv4 : 1

XX Large - Μνήμη PAM : 6 GB
Web Space : 85 GB
CPU Cores : 4
Monthly Bandwidth : 2 TB
Ipv4 : 1

XXX Large - Μνήμη PAM : 8 GB
Web Space : 100 GB
CPU Cores : 4
Monthly Bandwidth : 2 TB
Ipv4 : 1

Secure Transaction Αυτή η φόρμα παραγγελίας παρέχεται σε ένα ασφαλές περιβάλλον και για την προστασία από απάτη η IP σας (54.224.118.247) καταγράφεται.